El partido se juega a las 17:30 hora canaria del domingo día 12 de diciembre PRONOS cerrará a las 11:00 horas del mismo día Jugadores/as Resultado Diferencia 1º YO 77-83 -6 2º AGUSTIN ARIAS 80-91 -11 3º  JUAN RAMÓN ARENCIBIA 83-94 -11 4º PACO LEÓN 82-80 +2 5º ANTONIA DELATTE 80-85 -5 6º TRINITY 87-84 +3 7º MORINA 79-85 -6 8º JAVIER 81-88 -7 9º SISI 84-80 +4 10º CRISTO 82-84 -2 11º OBSERVADOR 84-93 -9 12º  CARLOS 78-91 -13 13º JOSECA 93-84 +9 14º  ADT 88-87 +1 15º  LAGUNERO AURINEGRO 79-78 +1 16º EL GOMERO 87-84 +3 17º  MIGUEL TORRES 80-90 -10 18º  JOSÉ DAMIÁN 85-80 +5 19º ALEX 86-85 +1 20º  JESÚS DEL CASTILLO 79-92 -13 21º LANZAROTE 79-85 -6 22º  FRANCO 83-95 -12 23º JAVIER  VIKINGO 88-85 +3 24 ROVERVITO 81-90 -9 25 ROBERTO "VIKINGO" 81-85 -4 26 GUARAPÍN 91-86 +5 27º CONTRABANDISTA 76-83 -7 28º PANCHO 75-83 -8 29º TATI 78-70 +8 30º ELENA CEDRÉS 80-79 +1 31º JAVI CEDRÉS JR. 82-80 +2 32º REMIGIO "LA MÁSCARA" 88-84 +4 ...

12ª Jor.  BAXI MAN   95  -     LENOVO  TFE   93      (-2) DI BR BD BS PUN 1ºCRISTO   86-84 (-2) 0   -20   -20 2ºOBSERVADOR   78-75 (-3) 1     -10 -9 3ºPANCHO   79-75 (-4) 2     -10 -8 4ºMIGUEL TORRES   90-85 (-5) 3     -10 -7 4ºFRANCO   86-81 (-5) 3     -10 -7 6ºSISI   79-80 (+1) 3       3 7ºTATI   78-80 (+2) 4       4 8ºLAGUNERO AURINEGRO   80-83 (+3) 5       5 9ºANTONIA DELATTE   84-88 (+4) 6       6 9ºJAVIER   82-86 (+4) 6       6 9ºEL GOMERO   74-78 (+4) 6       6 9ºJESÚS DEL CASTILLO   79-83 (+4) 6       6 9ºLANZAROTE   79-83 (+4) 6       6 14ºYO  77-82 (+5) 7       7 14ºAGUSTÍN ARIAS   81-86 (+5) 7       7 14ºPACOLE 15   78-83 (+5) 7       7 14ºÁLEX   78-83 (+5) 7       7 14ºROVERVITO   83-88 (+5) 7       7 14ºELENA CEDRÉS   78-83 (+5) 7       7 20ºJR. ARENCIBIA   76-82 (+6) 8       8 20ºMORINA   79-85 (+6) 8       8 20ºADT   89-95 (+6) 8       8 23ºCONTRABANDISTA   82-89 (+7) 9       9 23ºJAVI CEDRÉS   75-82 (+7) 9       9 25ºTRINITY   77-85 (+8) 10       10 26ºCARLOS   78-87 (+9) 11       11 27ºROBERTO VIKINGO   75-85 (+10) 12       12 28ºJOSÉ DAMIÁN   76-88 (+12) 14       14 29ºJOSECA   77-90 (+13) 15       15 29ºGUARAPIN   81-94 (+13) 15       15 31ºJAVIER VIKINGO   76-92 (+16) 18       18 31ºREMIGIO LA MASCARA   67-83 (+16) 18       18 DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado / BD: Bonificación diferencia /...

El partido se juega a las 19:45 hora canaria del sábado 4 de diciembre PRONOS cerrará a las 11:00 horas del mismo día Jugadores/as Resultado Diferencia 1º YO 77-82 +5 2º AGUSTIN ARIAS 81-86 +5 3º  JUAN RAMÓN ARENCIBIA 76-82 +6 4º PACO LEÓN 78-83 +5 5º ANTONIA DELATTE 84-88 +4 6º TRINITY 77-85 +8 7º MORINA 79-85 +6 8º JAVIER 82-86 +4 9º SISI 79-80 +1 10º CRISTO 86-84 -2 11º OBSERVADOR 78-75 -3 12º  CARLOS 78-87 +9 13º JOSECA 77-90 +13 14º  ADT 89-95 +6 15º  LAGUNERO AURINEGRO 80-83 +3 16º EL GOMERO 74-78 +4 17º  MIGUEL TORRES 90-85 -5 18º  JOSÉ DAMIÁN 76-88 +12 19º ALEX 78-83 +5 20º  JESÚS DEL CASTILLO 79-83 +4 21º LANZAROTE 79-83 +4 22º  FRANCO 86-81 -5 23º JAVIER  VIKINGO 76-92 +16 24 ROVERVITO 83-88 +5 25 ROBERTO "VIKINGO" 75-85 +10 26 GUARAPÍN 81-94 +13 27º CONTRABANDISTA 82-89 +7 28º PANCHO 79-75 -4 29º TATI 78-80 +2 30º ELENA CEDRÉS 78-83 +5 31º JAVI CEDRÉS JR. 75-82 +7 32º REMIGIO "LA MÁSCARA" 67-83 +16 ...

11ª Jor.  LENOVO TFE   98  -  GRAN CANARIA   89   (+9) DI BR BD BS PUN 1ºCRISTO   82-72 (+10) 1 -10 -9 1ºCARLOS   90-80 (+10) 1 -10 -9 1ºADT   98-90 (+8) 1 -10 -9 1ºMIGUEL TORRES   90-82 (+8) 1 -10 -9 5ºMORINA   85-78 (+7) 2 -10 -8 5ºOBSERVADOR   88-77 (+11) 2 -10 -8 7ºPACOLE 15   86-80 (+6) 3 -10 -7 7ºJAVIER VIKINGO   91-85 (+6) 3 -10 -7 7ºELENA CEDRÉS   84-78 (+6) 3 -10 -7 10ºYO   79-74 (+5) 4 -10 -6 10ºJR. ARENCIBIA   82-77 (+5) 4 -10 -6 10ºSISI   79-66 (+13) 4 -10 -6 10ºJOSECA   90-77 (+13) 4 -10 -6 10ºJOSÉ DAMIÁN   85-80 (+5) 4 -10 -6 10ºROVERVITO   86-81 (+5) 4 -10 -6 10ºJAVI CEDRÉS   82-77 (+5) 4 -10 -6 17ºTRINITY   87-83 (+4) 5 -10 -5 17ºJAVIER   84-80 (+4) 5 -10 -5 17ºEL GOMERO   85-81 (+4) 5 -10 -5 17ºJESÚS DEL CASTILLO   89-75 (+14) 5 -10 -5 21ºAGUSTÍN ARIAS   87-84 (+3) 6 -10 -4 21ºLAGUNERO AURINEGRO   83-80 (+3) 6 -10 -4 21ºÁLEX   85-82 (+3) 6 -10 -4 21ºCONTRABANDISTA   81-78 (+3) 6 -10 -4 25ºANTONIA DELATTE   82-80 (+2) 7 -10 -3 25ºFRANCO   83-81 (+2) 7 -10 -3 27ºTATI   82-81 (+1) 8 -10 -2 28ºGUARAPIN   78-79 (-1) 10 10 29ºLANZAROTE   81-83 (-2) 11 11 30ºPANCHO   78-81 (-3) 12 12 31ºROBERTO VIKINGO   80-85 (-5) 14 14 32ºREMIGIO LA MASCARA   72-84 (-12) 21 21 DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado / BD: Bonificación diferencia /...