El partido se jugará el día 1 de mayo, a las 19:45 horas, en el Santiago Martín JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 85-80 +5 2º AGUSTIN ARIAS 81-89 -8 3º  MORINA 4º JAVIER  5º ELENA CEDRÉS  6º JAVI CEDRÉS JR. 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 8º PACO LEÓN 9º ANTONIA DELATTE 10º TRINITY 11º GUARAPÍN 12º  CARLOS 13º JOSECA 91-79 +12 14º  ADT 15º  LAGUNERO AURINEGRO 16º EL GOMERO 87-85 +2 17º  FRANCO 18º  JOSÉ DAMIÁN 19º PANCHO 20º CONTRABANDISTA 21º LANZAROTE 22º  ROBERTO VIKINGO 23º JAVIER  VIKINGO 24 ROVERVITO 25 PURA VIDA 26 OBSERVADOR 87-78 +9 27º TATI 28º  MM23 29º JESUS DEL CASTILLO 30º ALEX 31º  - - 32º MORTICIA 33º MCANO ...

30ªJor.VALENCIA BASKET 98 - LENOVO TFE 73 (+25) DI BR BD BS PU 1ºMCANO   92-80 (-12) 13     -10 3 2ºJR. ARENCIBIA   81-72 (-9) 16     -10 6 3ºTRINITY   89-82 (-7) 18     -10 8 4ºPANCHO   86-80 (-6) 19     -10 9 5ºAGUSTÍN ARIAS   89-84 (-5) 20     -10 10 5ºROBERTO VIKINGO   88-83 (-5) 20     -10 10 7ºPACO LEÓN   86-82 (-4) 21     -10 11 8ºCONTRABANDISTA   88-85 (-3) 22     -10 12 8ºLANZAROTE   84-81 (-3) 22     -10 12 8ºROVERVITO   83-80 (-3) 22     -10 12 11ºLAGUNERO AURINEGRO   82-83 (+1) 26       26 11ºÁLEX   88-89 (+1) 26       26 13ºELENA CEDRÉS   80-82 (+2) 27       27 13ºANTONIA DELATTE   87-89 (+2) 27       27 13ºEL GOMERO   86-88 (+2) 27       27 13ºFRANCO   85-87 (+2) 27       27 17ºYO   80-83 (+3) 28       28 17ºMORINA   80-83 (+3) 28       28 17ºOBSERVADOR   81-84 (+3) 28       28 20ºPURA VIDA   82-86 (+4) 29       29 20ºTATI   76-80 (+4) 29       29 22ºADT   85-90 (+5) 30       30 23ºJAVI CEDRÉS Jr.   79-85 (+6) 31       31 24ºJAVIER   80-87 (+7) 32       32 24ºMM23   77-84 (+7) 32       32 26ºJOSÉ DAMIÁN   86-94 (+8) 33       33 26ºMORTICIA   82-90 (+8) 33       33 28ºJESÚS DEL CASTILLO   69-80 (+11) 36       36 29ºGUARAPIN   71-84 (+13) 38       38 30ºCARLOS   73-88 (+15) 40       40 30ºJOSECA   73-88 (+15) 40       40 32ºJAVIER VIKINGO   78-94 (+16) 41       41 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. -----------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS 23/24. ...

El partido se jugará a las 16:00 hora canaria del domingo día 21 de abril, en "La Fonteta" JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 80-83 +3 2º AGUSTIN ARIAS 89-84 -5 3º  MORINA 80-83 +3 4º JAVIER  80-87 +7 5º ELENA CEDRÉS  80-82 +2 6º JAVI CEDRÉS JR. 79-85 +6 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 81-72 -9 8º PACO LEÓN 86-82 -4 9º ANTONIA DELATTE 87-89 +2 10º TRINITY 89-82 -7 11º GUARAPÍN 71-84 +13 12º  CARLOS 73-88 +15 13º JOSECA 73-88 +15 14º  ADT 85-90 +5 15º  LAGUNERO AURINEGRO 82-83 +1 16º EL GOMERO 86-88 +2 17º  FRANCO 85-87 +2 18º  JOSÉ DAMIÁN 86-94 +8 19º PANCHO 86-80 -6 20º CONTRABANDISTA 88-85 -3 21º LANZAROTE 84-81 -3 22º  ROBERTO VIKINGO 88-83 -5 23º JAVIER  VIKINGO 78-94 +16 24 ROVERVITO 83-80 -3 25 PURA VIDA 82-86 +4 26 OBSERVADOR 81-84 +3 27º TATI 76-80 +4 28º  MM23 77-84 +7 29º JESUS DEL CASTILLO 69-80 +11 30º ALEX 88-89 +1 31º  - - 32º MORTICIA 82-90 +8 33º MCANO 92-80 -12 ...

29ªJor. LENOVO TFE 101  -  SURNE BILBAO   84 (+17) DI BR BD BS PU 1ºJOSECA   95-79 (+16) 1     -10 -9 2ºJAVIER VIKINGO   91-76 (+15) 2     -10 -8 3ºTATI   90-70 (+20) 3     -10 -7 3ºÁLEX   87-73 (+14) 3     -10 -7 5ºGUARAPIN   90-77 (+13) 4     -10 -6 5ºJESÚS DEL CASTILLO   89-76 (+13) 4     -10 -6 7ºMORINA   87-75 (+12) 5     -10 -5 7ºFRANCO   89-77 (+12) 5     -10 -5 7ºJOSÉ DAMIÁN   92-80 (+12) 5     -10 -5 10ºELENA CEDRÉS   88-77 (+11) 6     -10 -4 10ºCARLOS   91-80 (+11) 6     -10 -4 10ºROVERVITO   89-78 (+11) 6     -10 -4 13ºJAVIER   87-78 (+9) 7     -10 -3 13ºPANCHO   83-74 (+9) 7     -10 -3 13ºPURA VIDA   85-76 (+9) 7     -10 -3 13ºMORTICIA   78-69 (+9) 7     -10 -3 17ºJAVI CEDRÉS Jr.   85-75 (+10) 8     -10 -2 17ºLAGUNERO AURINEGRO   85-75 (+10) 8     -10 -2 17ºCONTRABANDISTA   84-74 (+10) 8     -10 -2 17ºOBSERVADOR   91-81 (+10) 8     -10 -2 21ºTRINITY   88-80 (+8) 9     -10 -1 21ºEL GOMERO   86-78 (+8) 9     -10 -1 21ºMCANO   88-80 (+8) 9     -10 -1 24ºYO   82-75 (+7) 10     -10 0 24ºANTONIA DELATTE   87-80 (+7) 10     -10 0 24ºROBERTO VIKINGO   88-81 (+7) 10     -10 0 27ºADT   95-89 (+6) 11     -10 1 27ºLANZAROTE   86-80 (+6) 11     -10 1 29ºPACO LEÓN   84-79 (+5) 12     -10 2 29ºMM23   91-86 (+5) 12     -10 2 31ºAGUSTÍN ARIAS   80-83 (-3) 20       20 32ºJR. ARENCIBIA   76-86 (-10) 27       27 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. -----------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS...