33º Jor.    LENOVO TFE   78  -    BASKONIA   91   (-13)   DI BR BD BS PUN 1ºCRISTO   78-85 (-7) 6     -10 -4 2ºTATI   77-83 (-6) 7     -10 -3 3ºCONTRABANDISTA   78-83 (-5) 8     -10 -2 4ºPANCHO   78-82 (-4) 9     -10 -1 5ºSISI   75-78 (-3) 10     -10 0 6ºAGUSTÍN ARIAS   87-89 (-2) 11     -10 1 7ºCARLOS   78-79 (-1) 12     -10 2 8ºLAGUNERO AURINEGRO   81-80 (+1) 14       14 8ºJESÚS DEL CASTILLO   86-85 (+1) 14       14 10ºROVERVITO   93-91 (+2) 15       15 11ºADT   90-87 (+3) 16       16 12ºLANZAROTE   79-75 (+4) 17       17 13ºPACOLE 15   87-82 (+5) 18       18 13ºANTONIA DELATTE   91-86 (+5) 18       18 13ºEL GOMERO    87-82 (+5) 18       18 13ºMIGUEL TORRES   85-80 (+5) 18       18 13ºÁLEX   79-74 (+5) 18       18 13ºFRANCO   84-79 (+5) 18       18 13ºELENA CEDRÉS   86-81 (+5) 18       18 20ºTRINITY   90-84 (+6) 19       19 21ºJR. ARENCIBIA   84-77 (+7) 20       20 21ºMORINA   87-80 (+7) 20       20 21ºJAVI CEDRÉS   88-81 (+7) 20       20 24ºYO   90-82 (+8) 21       21 25ºJAVIER   90-80 (+10) 23       23 26ºOBSERVADOR   88-77 (+11) 24       24 27ºJAVIER VIKINGO   92-80 (+12) 25       25 28ºGUARAPIN   91-78 (+13) 26       26 29ºJOSÉ DAMIÁN   93-77 (+16) 29       29 30ºJOSECA   89-71 (+18) 31       31 BDI31: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) /...

El partido Lenovo Tenerife-Baskonia se juega el miércoles 11, a las 20:30 hora canaria PRONOS cerrará a las 10:00 horas del mismo día Jugadores/as Resultado Diferencia 1º YO 90-82 +8 2º AGUSTIN ARIAS 87-89 -2 3º  JUAN RAMÓN ARENCIBIA 84-77 +7 4º PACO LEÓN 87-82 +5 5º ANTONIA DELATTE 91-86 +5 6º TRINITY 90-84 +6 7º MORINA 87-80 +7 8º JAVIER 90-80 +10 9º SISI 75-78 -3 10º CRISTO 78-85 -7 11º OBSERVADOR 88-77 +11 12º  CARLOS 78-79 -1 13º JOSECA 89-71 +18 14º  ADT 90-87 +3 15º  LAGUNERO AURINEGRO 81-80 +1 16º EL GOMERO 87-82 +5 17º  MIGUEL TORRES 85-80 +5 18º  JOSÉ DAMIÁN 93-77 +16 19º ALEX 79-74 +5 20º  JESÚS DEL CASTILLO 86-85 +1 21º LANZAROTE 79-75 +4 22º  FRANCO 84-79 +5 23º JAVIER  VIKINGO 92-80 +12 24 ROVERVITO 93-91 +2 25 ROBERTO «VIKINGO» 26 GUARAPÍN 91-78 +13 27º CONTRABANDISTA 78-83 -5 28º PANCHO 78-82 -4 29º TATI 77-83 -6 30º ELENA CEDRÉS 86-81 +5 31º JAVI CEDRÉS JR. 88-81 +7 32º REMIGIO «LA MÁSCARA» ....

31ª Jor.    LENOVO TFE   94   -    BAXI MAN   83     (+11)   DI BR BD BS PUN 1ºOBSERVADOR   92-80 (+12) 1     -10 -9 1ºJAVIER VIKINGO   93-83 (+10) 1     -10 -9 1ºROVERVITO   88-78 (+10) 1     -10 -9 4ºCARLOS   90-77 (+13) 2     -10 -8 5ºPACOLE 15   88-80 (+8) 3     -10 -7 5ºJAVIER   88-80 (+8) 3     -10 -7 5ºFRANCO   87-73 (+14) 3     -10 -7 8ºANTONIA DELATTE   80-73 (+7) 4     -10 -6 8ºADT   95-88 (+7) 4     -10 -6 8ºMIGUEL TORRES   90-75 (+15) 4     -10 -6 8ºGUARAPIN   91-76 (+15) 4     -10 -6 8ºPANCHO   85-78 (+7) 4     -10 -6 8ºTATI   90-75 (+15) 4     -10 -6 8ºELENA CEDRÉS   89-82 (+7) 4     -10 -6 8ºREMIGIO LA MASCARA   88-81 (+7) 4     -10 -6 16ºAGUSTÍN ARIAS   86-80 (+6) 5     -10 -5 16ºTRINITY   90-84 (+6) 5     -10 -5 16ºSISI   72-66 (+6) 5     -10 -5 16ºJOSÉ DAMIÁN   87-81 (+6) 5     -10 -5 16ºJESÚS DEL CASTILLO   87-81 (+6) 5     -10 -5 16ºJAVI CEDRÉS   87-81 (+6) 5     -10 -5 22ºYO   80 – 75 (+5) 6     -10 -4 22ºJR. ARENCIBIA   89-84 (+5) 6     -10 -4 22ºEL GOMERO   87-82 (+5) 6     -10 -4 22ºMORINA   93-88 (+5) 6     -10 -4 22ºÁLEX   81-76 (+5) 6     -10 -4 22ºROBERTO VIKINGO   85-80 (+5) 6     -10 -4 22ºCONTRABANDISTA   88-83 (+5) 6     -10 -4 29ºLAGUNERO AURINEGRO   79-75 (+4) 7     -10 -3 29ºLANZAROTE   79-75 (+4) 7     -10 -3 31ºJOSECA   91-88 (+3) 8     -10 -2 32ºCRISTO   86-88 (-2) 13       13 DI31: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) /...

El partido Lenovo Tenerife-BAXI Manresa se juega el sábado 30, a las 17:00 hora canaria PRONOS cerrará a las 10:00 horas del mismo día Jugadores/as Resultado Diferencia 1º YO 80-75 +5 2º AGUSTIN ARIAS 86-80 +6 3º  JUAN RAMÓN ARENCIBIA 89-84 +5 4º PACO LEÓN 88-80 +8 5º ANTONIA DELATTE 80-73 +7 6º TRINITY 90-84 +6 7º MORINA 93-88 +5 8º JAVIER 88-80 +8 9º SISI 72-66 +6 10º CRISTO 86-88 -2 11º OBSERVADOR 92-80 +12 12º  CARLOS 90-77 +13 13º JOSECA 91-88 +3 14º  ADT 95-88 +7 15º  LAGUNERO AURINEGRO 79-75 +4 16º EL GOMERO 87-82 +5 17º  MIGUEL TORRES 90-75 +15 18º  JOSÉ DAMIÁN 87-81 +6 19º ALEX 81-76 +5 20º  JESÚS DEL CASTILLO 87-81 +6 21º LANZAROTE 79-75 +4 22º  FRANCO 87-73 +14 23º JAVIER  VIKINGO 93-83 +10 24 ROVERVITO 88-78 +10 25 ROBERTO «VIKINGO» 85-80 +5 26 GUARAPÍN 91-76 +15 27º CONTRABANDISTA 88-83 +5 28º PANCHO 85-78 +7 29º TATI 90-75 +15 30º ELENA CEDRÉS 89-82 +7 31º JAVI CEDRÉS JR. 87-81 +6 32º REMIGIO «LA MÁSCARA» 88-81 +7 ....