31ªJor.  LENOVO TFE   87  -   UNICAJA MAL   86   (+1) DI BR BD BS PU 1ºELENA CEDRÉS   82-81 (+1) 0   -20   -20 1ºLANZAROTE   83-82 (+1) 0   -20   -20 1ºÁLEX   78-77 (+1) 0   -20   -20 4ºLAGUNERO AURINEGRO   87-85 (+2) 1     -10 -9 4ºEL GOMERO   87-85 (+2) 1     -10 -9 6ºPACO LEÓN   89-86 (+3) 2     -10 -8 6ºANTONIA DELATTE   82-79 (+3) 2     -10 -8 8ºJAVI CEDRÉS Jr.   87-83 (+4) 3     -10 -7 8ºPURA VIDA   80-76 (+4) 3     -10 -7 10ºYO   85-80 (+5) 4     -10 -6 10ºJAVIER   80-75 (+5) 4     -10 -6 10ºADT   90-85 (+5) 4     -10 -6 10ºFRANCO   80-75 (+5) 4     -10 -6 10ºCONTRABANDISTA   80-75 (+5) 4     -10 -6 10ºMM23   81-76 (+5) 4     -10 -6 16ºJOSÉ DAMIÁN   88-82 (+6) 5     -10 -5 17ºOBSERVADOR   87-78 (+9) 8     -10 -2 18ºJOSECA   91-79 (+12) 11     -10 1 18ºMORTICIA   88-76 (+12) 11     -10 1 20ºMORINA   80-83 (-3) 4       4 21ºROBERTO VIKINGO   80-84 (-4) 5       5 22ºPANCHO   74-81 (-7) 8       8 23ºAGUSTÍN ARIAS   81-89 (-8) 9       9 23ºJR. ARENCIBIA   72-80 (-8) 9       9 23ºTRINITY   82-90 (-8) 9       9 26ºROVERVITO   79-89 (-10) 11       11 26ºTATI   76-86 (-10) 11       11 28ºCARLOS   77-88 (-11) 12       12 29ºMCANO   80-92 (-12) 13       13 30ºJAVIER VIKINGO   78-91 (-13) 14       14 31ºJESÚS DEL CASTILLO   71-85 (-14) 15       15 32ºGUARAPIN   47-66 (-19) 20       20 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. -----------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS...

El partido se jugará el día 1 de mayo, a las 19:45 horas, en el Santiago Martín JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 85-80 +5 2º AGUSTIN ARIAS 81-89 -8 3º  MORINA 80-83 -3 4º JAVIER  80-75 +5 5º ELENA CEDRÉS  82-81 +1 6º JAVI CEDRÉS JR. 87-83 +4 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 72-80 -8 8º PACO LEÓN 89-86 +3 9º ANTONIA DELATTE 82-79 +3 10º TRINITY 82-90 -8 11º GUARAPÍN 47-66 -19 12º  CARLOS 77-88 +11 13º JOSECA 91-79 +12 14º  ADT 90-85 +5 15º  LAGUNERO AURINEGRO 87-85 +2 16º EL GOMERO 87-85 +2 17º  FRANCO 80-75 +5 18º  JOSÉ DAMIÁN 88-82 +6 19º PANCHO 74-81 -7 20º CONTRABANDISTA 80-75 +5 21º LANZAROTE 83-82 +1 22º  ROBERTO VIKINGO 80-84 -4 23º JAVIER  VIKINGO 78-91 -13 24 ROVERVITO 79-89 -10 25 PURA VIDA 80-76 +4 26 OBSERVADOR 87-78 +9 27º TATI 76-86 -10 28º  MM23 81-76 +5 29º JESUS DEL CASTILLO 71-85 -14 30º ALEX 78-77 +1 31º  - - 32º MORTICIA 88-76 +12 33º MCANO 80-92 -12 ...

30ªJor.VALENCIA BASKET 98 - LENOVO TFE 73 (+25) DI BR BD BS PU 1ºMCANO   92-80 (-12) 13     -10 3 2ºJR. ARENCIBIA   81-72 (-9) 16     -10 6 3ºTRINITY   89-82 (-7) 18     -10 8 4ºPANCHO   86-80 (-6) 19     -10 9 5ºAGUSTÍN ARIAS   89-84 (-5) 20     -10 10 5ºROBERTO VIKINGO   88-83 (-5) 20     -10 10 7ºPACO LEÓN   86-82 (-4) 21     -10 11 8ºCONTRABANDISTA   88-85 (-3) 22     -10 12 8ºLANZAROTE   84-81 (-3) 22     -10 12 8ºROVERVITO   83-80 (-3) 22     -10 12 11ºLAGUNERO AURINEGRO   82-83 (+1) 26       26 11ºÁLEX   88-89 (+1) 26       26 13ºELENA CEDRÉS   80-82 (+2) 27       27 13ºANTONIA DELATTE   87-89 (+2) 27       27 13ºEL GOMERO   86-88 (+2) 27       27 13ºFRANCO   85-87 (+2) 27       27 17ºYO   80-83 (+3) 28       28 17ºMORINA   80-83 (+3) 28       28 17ºOBSERVADOR   81-84 (+3) 28       28 20ºPURA VIDA   82-86 (+4) 29       29 20ºTATI   76-80 (+4) 29       29 22ºADT   85-90 (+5) 30       30 23ºJAVI CEDRÉS Jr.   79-85 (+6) 31       31 24ºJAVIER   80-87 (+7) 32       32 24ºMM23   77-84 (+7) 32       32 26ºJOSÉ DAMIÁN   86-94 (+8) 33       33 26ºMORTICIA   82-90 (+8) 33       33 28ºJESÚS DEL CASTILLO   69-80 (+11) 36       36 29ºGUARAPIN   71-84 (+13) 38       38 30ºCARLOS   73-88 (+15) 40       40 30ºJOSECA   73-88 (+15) 40       40 32ºJAVIER VIKINGO   78-94 (+16) 41       41 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. -----------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS 23/24. ...

El partido se jugará a las 16:00 hora canaria del domingo día 21 de abril, en "La Fonteta" JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 80-83 +3 2º AGUSTIN ARIAS 89-84 -5 3º  MORINA 80-83 +3 4º JAVIER  80-87 +7 5º ELENA CEDRÉS  80-82 +2 6º JAVI CEDRÉS JR. 79-85 +6 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 81-72 -9 8º PACO LEÓN 86-82 -4 9º ANTONIA DELATTE 87-89 +2 10º TRINITY 89-82 -7 11º GUARAPÍN 71-84 +13 12º  CARLOS 73-88 +15 13º JOSECA 73-88 +15 14º  ADT 85-90 +5 15º  LAGUNERO AURINEGRO 82-83 +1 16º EL GOMERO 86-88 +2 17º  FRANCO 85-87 +2 18º  JOSÉ DAMIÁN 86-94 +8 19º PANCHO 86-80 -6 20º CONTRABANDISTA 88-85 -3 21º LANZAROTE 84-81 -3 22º  ROBERTO VIKINGO 88-83 -5 23º JAVIER  VIKINGO 78-94 +16 24 ROVERVITO 83-80 -3 25 PURA VIDA 82-86 +4 26 OBSERVADOR 81-84 +3 27º TATI 76-80 +4 28º  MM23 77-84 +7 29º JESUS DEL CASTILLO 69-80 +11 30º ALEX 88-89 +1 31º  - - 32º MORTICIA 82-90 +8 33º MCANO 92-80 -12 ...