El partido se jugará a las 12:00 horas del domingo JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 85-76 +9 2º AGUSTIN ARIAS 86-87 -1 3º  MORINA 87-79 +8 4º JAVIER  90-80 +10 5º ELENA CEDRÉS  89-82 +7 6º JAVI CEDRÉS JR. 89-80 +9 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 82-72 +10 8º PACO LEÓN 80-78 +2 9º ANTONIA DELATTE 84-79 +5 10º TRINITY 87-85 +2 11º GUARAPÍN 96-83 +13 12º  CARLOS 88-82 +6 13º JOSECA 101-75 +26 14º  ADT 99-89 +10 15º  LAGUNERO AURINEGRO 85-79 +6 16º EL GOMERO 90-84 +6 17º  FRANCO 87-78 +9 18º  JOSÉ DAMIÁN 92-80 +12 19º PANCHO 87-80 +7 20º CONTRABANDISTA 88-78 +10 21º LANZAROTE 85-82 +3 22º  ROBERTO VIKINGO 88-83 +5 23º JAVIER  VIKINGO 92-86 +6 24 ROVERVITO 87-84 +3 25 PURA VIDA 86-81 +5 26 OBSERVADOR 91-81 +10 27º TATI 86-70 +16 28º  MM23 94-89 +5 29º JESUS DEL CASTILLO 95-82 +13 30º ALEX 82-72 +10 31º  - - 32º MORTICIA 88-76 +12 33º MCANO 88-82 +6 ...

25ªJor.MORABANC AND  66 - LENOVO TFE  79   (+13) DI BR BD BS PU 1ºMORINA   73-86 (+13) 0   -20   -20 1ºGUARAPIN   80-93 (+13) 0   -20   -20 1ºJESÚS DEL CASTILLO   72-85 (+13) 0   -20   20 1ºMCANO   82-95 (+13) 0   -20   -20 5ºCARLOS   71-83 (+12) 1     -10 -9 5ºFRANCO   67-891 (+14) 1     -10 -9 5ºROVERVITO   78-92 (+14) 1     -10 -9 8ºJAVIER   74-85 (+11) 2     -10 -8 8ºELENA CEDRÉS   72-83 (+11) 2     -10 -8 8ºJAVIER VIKINGO   78-93 (+15) 2     -10 -8 8ºTATI   65-80 (+15) 2     -10 -8 12ºJAVI CEDRÉS Jr.   79-89 (+10) 3     -10 -7 12ºJR. ARENCIBIA   66-76 (+10) 3     -10 -7 12ºADT   87-97 (+10) 3     -10 -7 12ºCONTRABANDISTA   75-85 (+10) 3     -10 -7 12ºLANZAROTE   70-80 (+10) 3     -10 -7 17ºJOSÉ DAMIÁN   78-87 (+9) 4     -10 -6 17ºPURA VIDA   76-85 (+9) 4     -10 -6 19ºJOSECA   77-95 (+18) 5     -10 -5 19ºROBERTO VIKINGO   86-94 (+8) 5     -10 -5 19ºMM23   87-95 (+8) 5     -10 -5 19ºÁLEX    76-84 (+8) 5     -10 -5 23ºPANCHO   79-86 (+7) 6     -10 -4 24ºMORTICIA   86-92 (+6) 7     -10 -3 25ºYO   80-85 (+5) 8     -10 -2 25ºTRINITY   82-87 (+5) 8     -10 -2 25ºEL GOMERO   80-85 (+5) 8     -10 -2 25ºOBSERVADOR   78-83 (+5) 8     -10 -2 29ºPACO LEÓN   80-84 (+4) 9     -10 -1 30ºANTONIA DELATTE   76-79 (+3) 10     -10 0 30ºLAGUNERO AURINEGRO   85-88 (+3) 10     -10 0 32ºAGUSTÍN ARIAS   79-76 (-3) 16       16 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. -----------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS 23/24. ...

El viaje a Andorra nos obliga a cerrar PRONOS en la noche del jueves JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 80-85 +5 2º AGUSTIN ARIAS 79-76 -3 3º  MORINA 73-86 +13 4º JAVIER  74-85 +11 5º ELENA CEDRÉS  72-83 +11 6º JAVI CEDRÉS JR. 79-89 +10 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 66-76 +10 8º PACO LEÓN 80-84 +4 9º ANTONIA DELATTE 76-79 +3 10º TRINITY 82-87 +5 11º GUARAPÍN 80-93 +13 12º  CARLOS 71-83 +12 13º JOSECA 77-95 +18 14º  ADT 87-97 +10 15º  LAGUNERO AURINEGRO 85-88 +3 16º EL GOMERO 80-85 +5 17º  FRANCO 67-81 +14 18º  JOSÉ DAMIÁN 78-87 +9 19º PANCHO 79-86 +7 20º CONTRABANDISTA 75-85 +10 21º LANZAROTE 70-80 +10 22º  ROBERTO VIKINGO 86-94 +8 23º JAVIER  VIKINGO 78-93 +15 24 ROVERVITO 78-92 +14 25 PURA VIDA 76-85 +9 26 OBSERVADOR 78-83 +5 27º TATI 65-80 +15 28º  MM23 87-95 +8 29º JESUS DEL CASTILLO 72-85 +13 30º ALEX 76-84 +8 31º  - - 32º MORTICIA 86-92 +6 33º MCANO 82-95 +13 ...

24ªJor.  REAL MADRID  80  -    LENOVO TFE   78   (-2) DI BR BD BS PU 1º LAGUNERO AURINEGRO   85-82 (-3) 1 -10 -9 2ºPACO LEÓN   91-85 (-6) 4 -10 -6 2ºPANCHO   88-82 (-6) 4 -10 -6 4ºANTONIA DELATTE   89-82 (-7) 5 -10 -5 5ºYO   92-84 (-8) 6 -10 -4 5ºEL GOMERO   94-86 (-8) 6 -10 -4 5ºFRANCO   93-85 (-8) 6 -10 -4 5ºROBERTO VIKINGO   90-82 (-8) 6 -10 -4 9ºCONTRABANDISTA   90-81 (-9) 7 -10 -3 9ºMM23   99-90 (-9) 7 -10 -3 11ºJAVIER   91-81 (-10) 8 -10 -2 11ºLANZAROTE   85-75 (-10) 8 -10 -2 13ºAGUSTÍN ARIAS   92-81 (-11) 9 -10 -1 13ºMORINA   90-79 (-11) 9 -10 -1 15ºROVERVITO   91-79 (-12) 10 -10 0 15ºMCANO   90-78 (-12) 10 -10 0 17ºJESÚS DEL CASTILLO   95-82 (-13) 11 -10 1 18ºCARLOS   89-75 (-14) 12 -10 2 19ºELENA CEDRÉS   86-87 (+1) 3 3 19ºÁLEX   88-89 (+1) 3 3 21ºJAVI CEDRÉS Jr.   80-82 (+2) 4 4 21ºJR. ARENCIBIA   86-70 (-16) 14 -10 4 21ºPURA VIDA   90-92 (+2) 4 4 21ºOBSERVADOR   88-90 (+2) 4 4 25ºADT   90-93 (+3) 5 5 25ºJAVIER VIKINGO   78-81 (+3) 5 5 27ºTRINITY   89-93 (+4) 6 6 27ºJOSÉ DAMIÁN   87-91 (+4) 6 6 29ºTATI   90-70 (-20) 18 -10 8 29ºMORTICIA   90-96 (+6) 8 8 31ºJOSECA   77-88 (+11) 13 13 32ºGUARAPIN   77-90 (+13) 15 15 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU:...