29ªJor. LENOVO TFE 101  -  SURNE BILBAO   84 (+17) DI BR BD BS PU 1ºJOSECA   95-79 (+16) 1     -10 -9 2ºJAVIER VIKINGO   91-76 (+15) 2     -10 -8 3ºTATI   90-70 (+20) 3     -10 -7 3ºÁLEX   87-73 (+14) 3     -10 -7 5ºGUARAPIN   90-77 (+13) 4     -10 -6 5ºJESÚS DEL CASTILLO   89-76 (+13) 4     -10 -6 7ºMORINA   87-75 (+12) 5     -10 -5 7ºFRANCO   89-77 (+12) 5     -10 -5 7ºJOSÉ DAMIÁN   92-80 (+12) 5     -10 -5 10ºELENA CEDRÉS   88-77 (+11) 6     -10 -4 10ºCARLOS   91-80 (+11) 6     -10 -4 10ºROVERVITO   89-78 (+11) 6     -10 -4 13ºJAVIER   87-78 (+9) 7     -10 -3 13ºPANCHO   83-74 (+9) 7     -10 -3 13ºPURA VIDA   85-76 (+9) 7     -10 -3 13ºMORTICIA   78-69 (+9) 7     -10 -3 17ºJAVI CEDRÉS Jr.   85-75 (+10) 8     -10 -2 17ºLAGUNERO AURINEGRO   85-75 (+10) 8     -10 -2 17ºCONTRABANDISTA   84-74 (+10) 8     -10 -2 17ºOBSERVADOR   91-81 (+10) 8     -10 -2 21ºTRINITY   88-80 (+8) 9     -10 -1 21ºEL GOMERO   86-78 (+8) 9     -10 -1 21ºMCANO   88-80 (+8) 9     -10 -1 24ºYO   82-75 (+7) 10     -10 0 24ºANTONIA DELATTE   87-80 (+7) 10     -10 0 24ºROBERTO VIKINGO   88-81 (+7) 10     -10 0 27ºADT   95-89 (+6) 11     -10 1 27ºLANZAROTE   86-80 (+6) 11     -10 1 29ºPACO LEÓN   84-79 (+5) 12     -10 2 29ºMM23   91-86 (+5) 12     -10 2 31ºAGUSTÍN ARIAS   80-83 (-3) 20       20 32ºJR. ARENCIBIA   76-86 (-10) 27       27 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. -----------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS...

El partido se jugará a las 19:45 horas del sábado día 13 de abril JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 82-75 +7 2º AGUSTIN ARIAS 80-83 -3 3º  MORINA 87-75 +12 4º JAVIER  87-78 +9 5º ELENA CEDRÉS  88-77 +11 6º JAVI CEDRÉS JR. 85-75 +10 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 76-86 -10 8º PACO LEÓN 84-79 +5 9º ANTONIA DELATTE 87-80 +7 10º TRINITY 88-80 +8 11º GUARAPÍN 90-77 +13 12º  CARLOS 91-80 +11 13º JOSECA 95-79 +16 14º  ADT 95-89 +6 15º  LAGUNERO AURINEGRO 85-75 +10 16º EL GOMERO 86-78 +8 17º  FRANCO 89-77 +12 18º  JOSÉ DAMIÁN 92-80 +12 19º PANCHO 83-74 +9 20º CONTRABANDISTA 84-74 +10 21º LANZAROTE 86-80 +6 22º  ROBERTO VIKINGO 88-81 +7 23º JAVIER  VIKINGO 91-76 +15 24 ROVERVITO 89-78 +11 25 PURA VIDA 85-76 +9 26 OBSERVADOR 91-81 +10 27º TATI 90-70 +20 28º  MM23 91-86 +5 29º JESUS DEL CASTILLO 89-76 +13 30º ALEX 87-73 +14 31º  - - 32º MORTICIA 78-69 +9 33º MCANO 88-80 +8 ...

28ªJor.  LENOVO TFE   74   -  BASKET GER   60   (+14) DI BR BD BS PU 1º ROBERTO "VIKINGO"   89-76 (+13) 1     -10 -9 1º JESÚS DEL CASTILLO   90-77 (+13) 1     -10 -9 3ºMORINA   85-73 (+12) 2     -10 -8 3ºFRANCO   87-75 (+12) 2     -10 -8 3ºCONTRABANDISTA   89-73 (+16) 2     -10 -8 3ºLANZAROTE   86-74 (+12) 2     -10 -8 3ºJAVIER VIKINGO   91-75 (+16) 2     -10 -8 3ºPURA VIDA   92-76 (+16) 2     -10 -8 3ºMORTICIA   86-70 (+16) 2     -10 -8 3ºMCANO   93-81 (+12) 2     -10 -8 11ºYO   92-75 (+17) 3     -10 -7 11ºGUARAPIN   97-80 (+17) 3     -10 -7 11ºJOSÉ DAMIÁN   89-78 (+11) 3     -10 -7 14ºELENA CEDRÉS   85-75 (+10) 4     -10 -6 14ºEL GOMERO   88-78 (+10) 4     -10 -6 14ºPANCHO   81-71 (+10) 4     -10 -6 14ºROVERVITO   89-71 (+18) 4     -10 -6 18ºJAVIER   91-72 (+19) 5     -10 -5 18ºJAVI CEDRÉS Jr.   85-76 (+9) 5     -10 -5 18ºPACO LEÓN   88-79 (+9) 5     -10 -5 18ºTATI   89-70 (+19) 5     -10 -5 22ºANTONIA DELATTE    89-81 (+8) 6     -10 -4 22ºTRINITY   88-80 (+8) 6     -10 -4 22ºCARLOS   93-73 (+20) 6     -10 -4 22ºMM23   87-79 (+8) 6     -10 -4 22ºÁLEX   84-76 (+8) 6     -10 -4 27ºADT   95-88 (+7) 7     -10 -3 27ºOBSERVADOR   89-82 (+7) 7     -10 -3 29ºJOSECA   103-80 (+23) 9     -10 -1 30ºJR. ARENCIBIA   96-72 (+24) 10     -10 0 31ºLAGUNERO AURINEGRO   82-79 (+3) 11     -10 1 32ºAGUSTÍN ARIAS   85-90 (-5) 19       19   Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10)...

El partido se jugará a las 12:00 horas del domingo día 7 de abril JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 92-75 +17 2º AGUSTIN ARIAS 85-90 -5 3º  MORINA 85-73 +12 4º JAVIER  91-72 +19 5º ELENA CEDRÉS  85-75 +10 6º JAVI CEDRÉS JR. 85-76 +9 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 96-72 +24 8º PACO LEÓN 88-79 +9 9º ANTONIA DELATTE 89-81 +8 10º TRINITY 88-80 +8 11º GUARAPÍN 97-80 +17 12º  CARLOS 93-73 +20 13º JOSECA 103-80 +23 14º  ADT 95-88 +7 15º  LAGUNERO AURINEGRO 82-79 +3 16º EL GOMERO 88-78 +10 17º  FRANCO 87-75 +12 18º  JOSÉ DAMIÁN 89-78 +11 19º PANCHO 81-71 +10 20º CONTRABANDISTA 89-73 +16 21º LANZAROTE 86-74 +12 22º  ROBERTO VIKINGO 89-76 +13 23º JAVIER  VIKINGO 91-75 +16 24 ROVERVITO 89-71 +18 25 PURA VIDA 92-76 +16 26 OBSERVADOR 89-82 +7 27º TATI 89-70 +19 28º  MM23 87-79 +8 29º JESUS DEL CASTILLO 90-77 +13 30º ALEX 84-76 +8 31º  - - 32º MORTICIA 86-70 +16 33º MCANO 93-81 +12 ...