24ª jornada de PRONOS 23-24 con el partido del día 10 de MARZO, a las 11:30 hora GUANCHE, en el "WiZink Center" JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 92-84 -8 2º AGUSTIN ARIAS 92-81 -11 3º  MORINA 90-79 -11 4º JAVIER  91-81 -10 5º ELENA CEDRÉS  86-87 +1 6º JAVI CEDRÉS JR. 80-82 +2 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 86-70 -16 8º PACO LEÓN 91-85 -6 9º ANTONIA DELATTE 89-82 -7 10º TRINITY 89-93 +4 11º GUARAPÍN 77-90 +13 12º  CARLOS 89-75 -14 13º JOSECA 77-88 +11 14º  ADT 90-93 +3 15º  LAGUNERO AURINEGRO 85-82 -3 16º EL GOMERO 94-86 -8 17º  FRANCO 93-85 -8 18º  JOSÉ DAMIÁN 87-91 +4 19º PANCHO 88-82 -6 20º CONTRABANDISTA 90-81 -9 21º LANZAROTE 85-75 -10 22º  ROBERTO VIKINGO 90-82 -8 23º JAVIER  VIKINGO 78-81 +3 24 ROVERVITO 91-79 -12 25 PURA VIDA 90-92 +2 26 OBSERVADOR 88-90 +2 27º TATI 90-70 -20 28º  MM23 99-90 -9 29º JESUS DEL CASTILLO 95-82 -13 30º ALEX 88-89 +1 31º  - - 32º MORTICIA 90-96 +6 33º MCANO 90-78 -12 ...

23ªJor.  LENOVO TFE  89 -  CORVIRAN GRA  83   (+6) DI BR BD BS PU 1ºAGUSTÍN ARIAS   89-80 (+9) 3 -10 -7 1ºROBERTO VIKINGO   90-81 (+9) 3 -10 -7 1ºMM23   92-83 (+9) 3 -10 -7 4ºELENA CEDRÉS   84-74 (+10) 4 -10 -6 4ºPACO LEÓN    90-80 (+10) 4 -10 -6 4ºTRINITY   90-80 (+10) 4 -10 -6 4ºLAGUNERO AURINEGRO   95-85 (+10) 4 -10 -6 4ºPANCHO   85-75 (+10) 4 -10 -6 4ºLANZAROTE   91-81 (+10) 4 -10 -6 10ºANTONIA DELATTE   88-77 (+11) 5 -10 -5 10ºEL GOMERO   89-78 (+11) 5 -10 -5 12ºMORINA   85-73 (+12) 6 -10 -4 12ºROVERVITO   87-75 (+12) 6 -10 -4 12ºOBSERVADOR   92-80 (+12) 6 -10 -4 15ºJAVI CEDRÉS Jr.   82-69 (+13) 7 -10 -3 15ºGUARAPIN   97-84 (+13) 7 -10 -3 15ºADT   98-85 (+13) 7 -10 -3 15ºCONTRABANDISTA   89-76 (+13) 7 -10 -3 15ºMCANO   84-71 (+13) 7 -10 -3 20ºPURA VIDA   90-76 (+14) 8 -10 -2 20ºMORTICIA   96-82 (+14) 8 -10 -2 22ºJAVIER VIKINGO   87-72 (+15) 9 -10 -1 23ºJR. ARENCIBIA   86-70 (+16) 10 -10 0 23ºFRANCO   93-77 (+16) 10 -10 0 23ºÁLEX   88-72 (+16) 10 -10 0 26ºYO   92-74 (+18) 12 -10 2 26ºTATI   80-62 (+18) 12 -10 2 26ºJESÚS DEL CASTILLO   93-75 (+18) 12 -10 2 29ºJAVIER   89-70 (+19) 13 -10 3 30ºCARLOS   98-77 (+21) 15 -10 5 31ºJOSÉ DAMIÁN   96-74 (+22) 16 -10 6 32ºJOSECA   103-77 (+26) 20 -10 10 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. ------------------------------------00000000000------------------------------------- PRONOS...

23ª jornada de PRONOS 23-24 con el partido del día 2 de MARZO, a las 19:45 hora GUANCHE, en el "SANTIAGO MARTÍN" JUGADOR/A RESULTADO DIFERENCIA 1º YO 92-74 +18 2º AGUSTIN ARIAS 89-80 +9 3º  MORINA 85-73 +12 4º JAVIER  89-70 +19 5º ELENA CEDRÉS  84-74 +10 6º JAVI CEDRÉS JR. 82-69 +13 7º JUAN RAMÓN ARENCIBIA 86-70 +16 8º PACO LEÓN 90-80 +10 9º ANTONIA DELATTE 88-77 +11 10º TRINITY 90-80 +10 11º GUARAPÍN 97-84 +13 12º  CARLOS 98-77 +21 13º JOSECA 103-77 +26 14º  ADT 98-85 +13 15º  LAGUNERO AURINEGRO 95-85 +10 16º EL GOMERO 89-78 +11 17º  FRANCO 93-77 +16 18º  JOSÉ DAMIÁN 96-74 +22 19º PANCHO 85-75 +10 20º CONTRABANDISTA 89-76 +13 21º LANZAROTE 91-81 +10 22º  ROBERTO VIKINGO 90-81 +9 23º JAVIER  VIKINGO 87-92 +15 24 ROVERVITO 87-75 +12 25 PURA VIDA 90-76 +14 26 OBSERVADOR 92-80 +12 27º TATI 80-62 +18 28º  MM23 92-83 +9 29º JESUS DEL CASTILLO 93-75 +18 30º ALEX 88-72 +16 31º  - - 32º MORTICIA 96-82 +14 33º MCANO 84-71 +13 ...

22ªJor.CASADEMONT ZAR 100-LENOVO TFE 106(+6) DI BR BD BS PU 1ºANTONIA DELATTE   79-85 (+6) 0   -20   -20 1ºPANCHO   79-85 (+6) 0   -20   -20 1ºROBERTO VIKINGO   80-86 (+6) 0   -20   -20 4ºAGUSTÍN ARIAS   75-82 (+7) 1     -10 -9 4ºJAVI CEDRÉS Jr.   78-85 (+7) 1     -10 -9 4ºPACO LEÓN   80-85 (+5) 1     -10 -9 4ºADT   88-95 (+7) 1     -10 -9 4ºEL GOMERO   80-87 (+7) 1     -10 -9 4ºJOSÉ DAMIÁN   80-87 (+7) 1     -10 -9 10ºMORINA   77-85 (+8) 2     -10 -8 10ºJR. ARENCIBIA   82-86 (+4) 2     -10 -8 10ºCONTRABANDISTA   79-87 (+8) 2     -10 -8 10ºPURA VIDA   92-96 (+4) 2     -10 -8 14ºELENA CEDRÉS   80-89 (+9) 3     -10 -7 14ºLAGUNERO AURINEGRO   85-88 (+3) 3     -10 -7 14ºLANZAROTE   81-84 (+3) 3     -10 -7 14ºJESÚS DEL CASTILLO   78-87 (+9) 3     -10 -7 18ºCARLOS   78-80 (+2) 4     -10 -6 18ºMCANO   77-87 (+10) 4     -10 -6 20ºYO   81-92 (+11) 5     -10 -5 20ºTRINITY   81-92 (+11) 5     -10 -5 20ºROVERVITO   75-86 (+11) 5     -10 -5 20ºOBSERVADOR   81-92 (+11) 5     -10 -5 20ºMM23   77-88 (+11) 5     -10 -5 25ºFRANCO   75-87 (+12) 6     -10 -4 26ºGUARAPIN   77-90 (+13) 7     -10 -3 26ºÁLEX   76-89 (+13) 7     -10 -3 28ºJAVIER   72-86 (+14) 8     -10 -2 29ºMORTICIA   80-96 (+16) 10     -10 0 30ºJAVIER VIKINGO   67-85 (+18) 12     -10 2 31ºJOSECA   69-90 (+21) 15     -10 5 32ºTATI   70-65 (-5) 11       11 Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación. ------------------------------------00000000000------------------------------------- PANCHO Y "CONTRABANDISTA" SIGUEN AL...